ละครเวที เรื่อง ลูกคุณหลวง (เทศกาลละครสามดอกจิก ประจำปี 2560)
SSRU admin
2017-04-11 13:51:34
2017-04-23 - 2017-04-24
ณ โรงละคร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)

SSRU Theatre Festival 2017 ละครหลากหลายรสชาติที่มาเสิร์ฟ เทศกาลละครสามดอกจิกครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ละคร)

หมายเหตุ : ราคาบัตร 80 บาท

Promotion "The gang" มา 5 จ่ายเพียง 4 ท่านเท่านั้น!!!

ติดต่อได้ที่ 089-8869539 คุณไอติม

085-2466914 คุณปาล์ม