มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
SSRU admin
2017-06-09 10:00:50
2017-07-23 - 2017-07-29
อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-27 และ 29 ก.ค.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2560 และภาคพิเศษ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
       อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 5 หรือ โทร: 081 8186626 (คุณนิพนธ์)

รายละเอียด
       1.ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf
       2.ตารางการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
       3.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
       4.หนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560.pdf

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี