กองบริหารงานบุคคล จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั่วไปในการเข้าสู่ตำแหน่ง
SSRU admin
2017-04-03 15:00:11
2017-04-22 - 2017-04-23
โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด