ประกวดราคาโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบสถาปัตยกรรมภายในห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยวิธีสอบราคา
SSRU admin
2016-07-28 09:38:46

ประกวดราคาโครงการจัดจ้างปรับปรุงระบบสถาปัตยกรรมภายในห้องประชุมวรลักษณานงค์ ชั้น3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา โดยวิธีสอบราคา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 27 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559