ประกาศจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พัก โดยวิธีสอบราคา
SSRU admin
2016-10-31 11:20:13

ประกาศจ้างตัดสูทสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พัก โดยวิธีสอบราคา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 28 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559