ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฟื้นฟูน้ำใสสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2016-11-24 14:57:52

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฟื้นฟูน้ำใสสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 23-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559