ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 24 เครื่อง
SSRU admin
2016-10-20 14:08:19

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 24 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559