ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารปฏิบัติการการโรงแรม ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
SSRU admin
2016-10-10 15:27:04

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาคารปฏิบัติการการโรงแรม ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม