ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฟื้นฟูน้ำใสสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
SSRU admin
2016-10-10 15:25:25

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบฟื้นฟูน้ำใสสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 10-18 ตุลาคม พ.ศ. 2559