ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
SSRU admin
2016-10-10 15:23:44

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 10-18 ตุลาคม พ.ศ. 2559