วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำทีมคณผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ
SSRU admin
2016-10-31 11:11:04

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำทีมคณผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ
ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนำทีมคณผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา