วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการแสงธรรมนำชีวิต "เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน"
SSRU admin
2016-05-31 10:16:00

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการแสงธรรมนำชีวิต "เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน"

ที่มา : ประชาสัมพันธ์
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา