บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับตัวแทนสโมสรฟุตบอล Shimizu S-Pulse ประเทศญี่ปุ่น
SSRU admin
2017-01-31 10:08:14

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับตัวแทนสโมสรฟุตบอล Shimizu S-Pulse ประเทศญี่ปุ่น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.grad.ssru.ac.th
ที่มา : วราพงษ์ : บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา