ผู้ชมงาน "เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ" ทะลุเป้ากว่า 700 คน
SSRU admin
2015-11-30 11:01:56

ผู้ชมงาน "เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ" ทะลุเป้ากว่า 700 คน


(27 พฤศจิกายน 2558) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ” Open House 2016 ณ บริเวณหน้าตึกและโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ได้ร่วมออกบูธ แสดงผลงานและรางวัลของนักศึกษาเพื่อแสดงศักยภาพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับชมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกสมัครเข้าศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะฯ สำหรับบรรยากาศภายมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานมากกว่า 700 คน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเต็มไปด้วยความสนุกสนานครบครันความบันเทิงให้รับชมตลอดงาน อาทิ การแสดงดนตรี การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงบอดีเพ้นท์ และเสียงของผู้ร่วมงานส่วนใหญ่แนะนำอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ในปีต่อๆ ไป และชื่นชมผู้จัดโครงการรวมถึงนักศึกษาของคณะฯ ที่มีศักยภาพและความสามารถที่ไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นๆ


ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา