การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร วจก.จัดสัมนา PR WE ARE THE ONE ปีที่6
SSRU admin
2016-08-30 09:47:48

การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร วจก.จัดสัมนา PR WE ARE THE ONE ปีที่6วานนี้ (28 สิงหาคม 2559 ) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ PR WE ARE THE ONE #6 ภายใต้ชื่องาน BECAUSE OF LOVE (เพราะรักจึงจัดให้) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สาวิตรี สุวรรณโณ หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวเบญจมาศ ขุราศี นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรชั้นปีที่ 4 กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดง grand opening ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การกล่าวตอนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การรับชม VTR แนะนำสาขา พิธีไหว้ครูของนักศึกษา คณาจารย์ผูกแขนข้อมือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยการบรรยายและแนะแนวทางจากศิษย์เก่าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ในหัวข้อ “จบ PR เป็นมากกว่า PR” จากนั้นในช่วงบ่ายมีการแสดงโชว์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
อาจารย์สาวิตรี สุวรรณโณ หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า “โครงการ PR WE ARE THE ONE #6” ภายใต้ชื่องาน BECAUSE OF LOVE (เพราะรักจึงจัดให้) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของอาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรและนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทุกคน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดความรู้และความเข้าใจในแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ปรองดองอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และศิษย์เก่าให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา