ขอเชิญร่วมโครงการนักวิจัยมืออาชีพ
SSRU admin
2016-07-01 10:44:39

ขอเชิญร่วมโครงการนักวิจัยมืออาชีพ

ลงทะเบียนที่ http://www.rdi.ssru.ac.th/focusresearch2016

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา