สำนักศิลป์อบรมร้อยตาข่ายหน้าช้างและกระแตดอกพุด พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
SSRU admin
2016-07-01 10:29:25

สำนักศิลป์อบรมร้อยตาข่ายหน้าช้างและกระแตดอกพุด พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดอบรมร้อยตาข่ายหน้าช้างและกระแตดอกพุดให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยาลัยในวังหญิง 3 ท่าน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสายสุทธานภดล

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำและประโยชน์ของตาข่ายหน้าช้างซึ่งใช้สำหรับแขวนตามสถานที่ต่างๆเพื่อตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงาม และการใช้กระแตดอกพุดเป็นของชำร่วย ตกแต่งแจกันดอกไม้หรือพวงมาลัย สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จากรากฐานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา และช่วยปลูกฝังการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

ติดตามชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/aco.ssru
http://www.culture.ssru.ac.th/index.php/th/

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.culture.ssru.ac.th/index.php/th/
2. https://www.facebook.com/aco.ssru

ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา