น.ศ.นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 True Young Producer Award 2015
SSRU admin
2015-10-29 09:51:43

น.ศ.นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 True Young Producer Award 2015


(28 ตุลาคม 2558)"มนต์รักโปรดักชั่น" และ "Longan" 2 ทีมนักศึกษา จากกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 True Young Producer Award 2015 ซึ่งทั้ง 2 ทีม จะได้รับทุนในการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ ในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้

สำหรับทีม "มนต์รักโปรดักชั่น" นี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง ซึ่งประกอบด้วย นายพงษกร โหมน้อย , นายจุตินัทธ์ หวานเพ็ชร และนางสาวอุรชา ฉายทองคำ โดยมีอาจารย์ดุษฎี นิลดำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทีม "Longan" เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย นายอรรณพ รอดบุญเกิด, นางสาวธารีรัตน์ ปาวะรีย์ และนายทศพร เนียมกัณฑา โดยมีอาจารย์ธัญญ์ชลิตา สิทธิ์ภูรินท์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 True Young Producer Award 2015 ในครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และได้รับรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา และนอกจากนี้ 1 ใน 10 ทีมใด ที่มียอดผู้เข้าชมภาพยนตร์โฆษณาสูงสุด จะได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง : ภาพ/ข่าว
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา