สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔
SSRU admin
2016-08-29 11:16:15

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔ เรื่อง "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก Professor Deirdre Barron Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia และ Professor Allan Whitfield Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอภาคโปสเตอร์และบรรยาย โดยในงานนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมส่งบทความทั้งหมด ๓๐๐ บทความ

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา