คณะเทคโนฯจัดเสวนาด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ สุนันทาวิชาการ59
SSRU admin
2016-08-29 11:08:42

คณะเทคโนฯจัดเสวนาด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ สุนันทาวิชาการ59

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดเสวนาด้านการออกแบบและเทคโนโลยี ภายใต้งาน "The Future of Creative Technology" ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยปุตรา ประเทศมาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia), Swinburne University of Technology ประเทศออสเตรเลีย และองค์กร MIMOS ประเทศมาเลเซีย โดยได้เชิญ Mr.Sahatudin Busri นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากการประกวดมากมายในระดับนานาชาติ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก บริษัท คอมกราฟ จำกัด และ บริษัท วาคอม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านมัลติมิเดียและระบบดิจิตอล ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และนำเสนอถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการออกแบบ ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้นำเสนอข่าว : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา