วจก.จัดประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท
SSRU admin
2016-08-29 11:03:51

วจก.จัดประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท(27 สิงหาคม 2559) คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ภายใต้ชื่อ "สวนสุนันทาลั่นทุ่ง" ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของคณะวิทยาการจัดการ ในงานสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมงาน ณ เวทีกลาง อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชิงถ้วยประทานฯ สวนสุนันทาลั่นทุ่งในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทางคณะวิทยาการจัดการได้จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งได้ผลการตอบรับอย่างท่วมท้น ในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 21 ทีม โดยแต่ละทีมต่างแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณแดน บุรีรัมภ์ , คุณดาว มยุรี , คุณครีม วลีรัตน์ อาร์สยาม ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า "ทีม รั้วแดงกำแพงวัง" คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ได้รับถ้วยถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "วิสุทธิกษัตรี" จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม " ทิพย์ศิลป์" ได้รับถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและทุนการศึกษา 10,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับฟังบทเพลงจากศิลปินรับเชิญ ดาว มยุรี กล้วย คลองหอยโข่ง และ ครีม วลีรัตน์ อาร์สยามอีกด้วย

"การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ภายใต้ชื่อ "สวนสุนันทาลั่นทุ่ง" ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยเล็งเห็นความสำคัญของบทเพลงลูกทุ่ง และส่งเสริมการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทย นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดประกวดดังกล่าว ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ขอบคุณนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ยังคงจะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เปิดพื้นที่และโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแสดงความสามารถกันอย่างต่อเนื่องอีกแน่นอน" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ กล่าว


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา