ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) และการใช้โปรแกรม SPEEXX
SSRU admin
2015-07-28 10:31:23

ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) และการใช้โปรแกรม SPEEXX


ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp) และการใช้โปรแกรม SPEEXX เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสอบวัดความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในการเปิดรับประชาคมอาเซียน ณ เฟื่องฟ้ารีสอร์ท ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติมาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ คุณสุพพัต เสกทวีลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร) มาให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม SPEEXX


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา:ประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา