เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย TEEN STYLE ON TV
SSRU admin
2015-11-27 14:53:06

เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย TEEN STYLE ON TV


26 พฤศจิกายน 2558 รายการ "Teen Style on TV" เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยได้เข้าสัมภาษณ์และเก็บบรรยากาศการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 เทป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ให้คำแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน พร้อมถ่ายทำบรรยากาศในห้องเรียนวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวารสารสนเทศ สาขาวิชาภาพยนตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ ห้องสตูดิโอ ฯลฯ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ รายการ "Teen Style on TV" เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ MCOT Family ช่อง 14 เวลา 22.00 น. – 23.00 น. ซึ่งสามารถติดตามเทปรายการได้เร็ว ๆ นี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา