หนุ่ม-สาว นิเทศ ควงคู่คว้ารางวัล SSRU AMBASSADUR 2015 พี่น้องนิเทศศาสตร์ร่วมเเสดงความยินดี
SSRU admin
2015-10-27 10:24:02

หนุ่ม-สาว นิเทศ ควงคู่คว้ารางวัล SSRU AMBASSADUR 2015 พี่น้องนิเทศศาสตร์ร่วมเเสดงความยินดี


วานนี้ (25 ต.ค. 58) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรม เเก้วรวมช่อ ขึ้นเพื่อค้นหาตัวเเทนของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในชื่องาน "เล่าขานตำนานกำเเพงเเดง" โดยผลการประกวด เป็นหนุ่ม-สาว จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่คว้ารางวัล SSRU AMBASSADOR ไปครอง ส่วนรางวัลอื่นๆ มีดังนี้

อันดับที่ 1

นายภาคภูมิ โภคสวัสดิ์ นิเทศศาสตร์
นางสาวมยุรา จันทร์ตรี นิเทศศาสตร์

รองอันดับ1

นายจตุพงศ์ ศักดิ์ทอง ศิลปการเเสดง
นางสาวปรินุช บุนนาค ศิลปการเเสดง

รองอันดับ2

นายฐาปกรณ์ บุญสม การบัญชี
นางสาวนัตยา ทองเสน การจัดการศึกษาภาคพิเศษโครงการภาคสมทบ

รองอันดับ3

นายภูษณ สวัสดี การจัดการธุรกิจค้าปลีก
นางสาวโสพิดา ปานพุทธา การสร้างภาพยนต์

รองอันดับ4

นายบรรดิษฐ์ บรรลุสุข สถิติประยุกต์
นางสาวพุทธธิดา เสียงเสนาะ การปกครองท้องถิ่น

รางวัล Popular Vote
นายอัษฎา เปรมเพ็ชร บริหารธุรกิจ
นางสาวเบญจพร เเก้ววิลาศ บริหารธุรกิจ

รางวัลเครื่องเเต่งกายยอดเยี่ยม
นายภานุวัฒน์ เกื้อกูล ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาวจิรภัทร อาษากิจ การออกเเบบเครื่องเเต่งกาย

รางวัลมิตรภาพ
นายกฤตนู วงษ์โสภา การออกเเบบนิเทศศิลป์
นางสาวนันฏพร กีรติวิทยากร การออกเเบบนิเทศศิลป์


ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี