นักเรียน โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการรับโล่และเกียรติบัตรพระราชทาน
SSRU admin
2016-09-27 14:10:05

นักเรียน โรงเรียนสาธิต มรภ.สวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการรับโล่และเกียรติบัตรพระราชทาน


วันที่ 20 กันยายน ของทุกๆปีนั้น ถือเป็นวันเยาชนแห่งชาติ ซึ่งในวันที่ 20 กันยายน 2559 ก็ได้มีการจัดงานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น ณ ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในงานนี้ได้มีผู้เข้าพิจารณาคัดเลือก ทั้งองค์กรและบุคคลรวมทั้งหมด 121 ราย จาก 11 สาขากิจกรรม โดยคัดเลือกจากจำนวนผู้เข้าเสนอรายชื่อร่วม 800 กว่าคนโดยในงานพิธีนี้ได้มี พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตรพระราชทาน ซึ่ง นางสาวพร้อมสรร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากีฬาและนันทนาการ เข้ารับเกียรติบัตรพระราชทาน ถือเป็นที่ปลาบปลื้มปิติและภาคภูมิใจของครอบครัว และทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้