อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงานเฉลิมฉลอง 41 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน
SSRU admin
2016-09-27 14:06:59

อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงานเฉลิมฉลอง 41 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน

อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงานเฉลิมฉลอง 41 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ซึ่งจัดโดยสมาคมมิตรภาพไทย – จีน และสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศจีน จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยนายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย – จีน เป็นประธานในงาน โดยมีการแสดงคอนเสิร์ตภายใต้ชื่อ “สัมผัสรู้จักแดนมังกร บทเพลงเหินฟ้าสู่สยาม 2016” โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้ใหญ่ของทั้ง 2 ฝ่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก