คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมถ่ายภาพ โครงการบริการวิชาการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการถ่ายภาพ"
SSRU admin
2015-07-27 10:30:19

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมถ่ายภาพ โครงการบริการวิชาการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มทักษะการถ่ายภาพ"
**สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด โทร 02-160-1394 ต่อ 102เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th

ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา