สสสร.มอบทุนการศึกษา 16 ทุน ให้กับ นศ.ชมรมภาษาอังกฤษ Snake Fish Fish
SSRU admin
2017-01-27 14:45:58

สสสร.มอบทุนการศึกษา 16 ทุน ให้กับ นศ.ชมรมภาษาอังกฤษ Snake Fish Fishเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
1. http://ilpc.ssru.ac.th 
2. www.facebook.com/ilpcssru
ที่มา :  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา