แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม วจก.จัดอบรมกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
SSRU admin
2017-01-27 09:27:53

แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม วจก.จัดอบรมกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการอบรมกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ภายใต้ชื่อ ก้าวทันการตลาด ในยุค “AEC”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิทธ์ ราชรักษ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท Make it Real Creation  Bangkok จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยมีนักศึกษาแขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา :  กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา