น.ศ. คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกสภาฯ
SSRU admin
2017-01-27 09:23:01

น.ศ. คณะมนุษยศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกสภาฯ


นางสาวประภาศิริ อินทะรังษี (หงส์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยจากนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยนางสาวประภาศิริ อินทะรังสี คว้าอันดับ 1 การประกวด World Miss University Thailand 2016 ในการประกวด ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่าน และเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าประกวดแข่งขัน World Miss University ณ ประเทศเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.hs.ssru.ac.th
ที่มา  : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา