คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
SSRU admin
2015-11-26 14:42:08

คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และได้เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง ตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการประกวดนางนพมาศ ตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และยังมีการออกร้านขายของ ได้แก่ ข้าวไข่เจียว ขนมปังปิ้ง และน้ำอัดลม จากทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ทำให้กิจกรรมลอยกระทง ในปีนี้มีความสุขและสนุกสนาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : ทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา