สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าลดร้อน รักษ์โลก
SSRU admin
2016-09-26 09:27:18

สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าลดร้อน รักษ์โลก

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559 สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปลูกป่าลดร้อน รักษ์โลก ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ VIP รุ่น 34 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก


ที่มา : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา