ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งคลิป VDO ประกวด ในหัวข้อเรื่อง "ไม่แต่งสยิว ไปชิลล์สงกรานต์"
SSRU admin
2016-02-26 10:25:14

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งคลิป VDO ประกวด ในหัวข้อเรื่อง "ไม่แต่งสยิว ไปชิลล์สงกรานต์"


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา