วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษากับ B.H.M.S, Benedict Education Group ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
SSRU admin
2015-09-25 10:59:07

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษากับ B.H.M.S, Benedict Education Group ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ, ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ B.H.M.S, Benedict Education Group โดย Mr.Heinrich Meister, President of Benedict Education Group and B.H.M.S ที่ Benedict Education Group , Zurich เพื่อการแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการโรงแรม และงานด้านบริการในอนาคต


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.ssruic.ssru.ac.th
ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา