อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านธุรกิจไมซ์ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่น
SSRU admin
2015-09-24 10:43:45

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านธุรกิจไมซ์ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่น


เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์บัว ศรีคช และอาจารย์กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์อธิชา แขวงโสภา รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 2 คน คือ นางสาวเจนจิรา อักษรประดิษฐ์ และนางสาววชิรญา สัยทัศน์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านธุรกิจไมซ์ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น "Thailand-Fukuoka Academic Exchange Program 2015" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ Kyushu Sangyo University และ Fukuoka Convention & Visitors Bureau (FCVB) ระหว่างวันที่ 7 - 12 กันยายน 2558 ณ Kyushu Sangyo University ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับโครงการฯนี้มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 19 คน จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นอกจากได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านธุรกิจไมซ์แล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น อาทิ ศิลปะการต่อสู้ประเภทคาราเต้ (KARATE) การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคันจิ รวมถึงเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของเมืองฟุกุโอกะอีกด้วย ทางด้านอาจารย์อธิชา แขวงโสภา รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารของ Kyushu Sangyo University สำหรับโครงการนี้จะจัดขึ้นทุกปี สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์กมลลักษณ์ โพธิ์พันธุ์ โทรศัพท์ 0 2160-1539


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา