อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาตร์
SSRU admin
2016-03-24 10:20:45

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาตร์


ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา