รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ได้รับเกียรติลงสกู๊ปข่าว ชวนช็อป ชิม ชม เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า
SSRU admin
2016-03-24 10:14:09

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ได้รับเกียรติลงสกู๊ปข่าว ชวนช็อป ชิม ชม เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า


เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ได้รับเกียรติลงสกู๊ปข่าว ชวนช็อป ชิม ชม เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยในสกรู๊ปข่าวได้กล่าวถึงผลงาน "ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหญ้าแฝก" ของผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา จันทราสา ว่า ไฮไลท์ที่ถือเป็นสุดยอดของงานในครั้งนี้ที่พลาดชมไม่ได้คือ "ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหญ้าแฝก" ซึ่งได้รับการยกย่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด "กระเป๋าใบเดียวในโลก" ที่เมื่อสานและขึ้นรูปกระเป๋าแล้วมีความงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ลวดลายที่ปรากฏไม่ซ้ำกันเลยสักใบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาของ ผศ.รจนา จันทราสา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาแก้ปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยจะมีหญ้าแฝกที่ถูกตัดยอดทิ้งเป็นจำนวนมาก จึงเกิดไอเดียเด็ดนำใบหญ้าแฝกที่ถูกตัดมาทำเป็นกระเป๋าสานสุดเริ่ดไม่เหมือนใคร โดยเข้าไปส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านแกใหม่ กลุ่มแม่บ้านก๊อกซาว และกลุ่มแม่บ้านดอนชัย จ.พะเยา ที่มีฝีมือในการประดิษฐ์เครื่องหัตถกรรมอยู่แล้ว ให้เป็นผู้ผลิตกระเป๋าหญ้าแฝก สำหรับกระเป๋าหญ้าแฝกนั้น เป็นการนำหญ้าแฝก ฝ้าย และเส้นไหม มาผลิตรวมกัน โดยใช้หญ้าแฝกเป็นวัตถุดิบในการสานกระเป๋า และใช้ฝ้ายมาย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างสีสันให้กระเป๋ามีความสวยงาม แถมเพิ่มความโดดเด่นให้กระเป๋าด้วยการนำไหมซึ่งมีคุณสมบัติมันวาวอยู่แล้ว มาร้อยประดับในกระเป๋าสร้างความโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยวิธีธรรมชาติ และด้วยความที่จ.พะเยา มีหนังที่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว ทางทีมนักวิจัยและผู้ออกแบบจึงใช้หนังมาเพิ่มเป็นเลเยอร์ของกระเป๋าอันเป็นการสร้างมูลค่าให้สินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก http://m.naewna.com/view/lady/206963#

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา