งาน PR คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์
SSRU admin
2015-11-23 10:46:33

งาน PR คณะศิลปกรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างภาพลักษณ์(19 พฤศจิกายน 2558) งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนบางเขน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ และเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านศิลปกรรม สวนสุนันทาวิชาการ" ในวันที่ 27 พ.ย. 2558 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์

ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา