พบกับ "นิทรรศการวิทยาศาสตร์มีชีวิต และกิจกรรมประกวดแข่งขัน"
SSRU admin
2015-07-23 10:50:06

พบกับ "นิทรรศการวิทยาศาสตร์มีชีวิต และกิจกรรมประกวดแข่งขัน"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา:ประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
ผู้นำเสนอข่าว:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา