การประชุมวางแผนการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
SSRU admin
2015-07-23 10:12:03

การประชุมวางแผนการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม


เมื่อวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2558 ได้มีการประชุมวางแผนการตกแต่งภูมทัศน์โดยรอบอาคาร ของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม ระหว่าง รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี, ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ , ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ,ท่านอาจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ท่านอาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับผู้บริหารสวนนงนุช การ์เดนท์แอนด์รีสอร์ท คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้เชี่ยวชาญในการตกแต่งสวนและดอกไม้ระดับรางวัลเหรียญทอง ( 6 สมัย )การประกวดจัดสวนในงานเชลซีฟลาวเวอร์โชว์ 2015 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยในการประชุมวางแผนนี้ จะเป็นการตกแต่งทัศนียภาพโดยรอบอาคารเรียน และบริเวณข้างเคียง ทั้งของอาคารอุตสาหกรรมบริการและการบินนานาชาติ และอาคารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งการประชุมนั้นได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และในลำดับต่อไปก็จะเป็นขั้นดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่จะเตรียมให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในเร็ววันนี้


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.ssruic.ssru.ac.th
ที่มา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา