คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม"
SSRU admin
2015-07-23 10:03:21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม"


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา