หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร ธุรกิจการผลิตสบู่สมุนไพรแฮนด์เมด ฟรี!!ไม่เสียค่าใช้จ่าย
SSRU admin
2015-07-22 10:29:23

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร ธุรกิจการผลิตสบู่สมุนไพรแฮนด์เมด ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 สนใจรับใบสมัครได้ที่ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โทร 0 2160 1528, 099 805 0460


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (Subic) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพเบื้องต้น "หลักสูตร ธุรกิจการผลิตสบู่สมุนไพรแฮนด์เมด" ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว และ ห้องประชุมนิภานภดล

ผู้สนใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 2 ขึ้นทางลาด อาคารกองพัฒนานักศึกษาห้อง 38212
โทร 0 2160 1528 ,099-8050460

Email:ssru.subic@gmail.com

facebook :subic saun sunundha

line ID :noon ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558


ที่มา:หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้นำเสนอข่าว:หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้