สำนักวิทยบริการฯจัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้หลักสูตรอบรมการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA
SSRU admin
2016-06-22 14:00:19

สำนักวิทยบริการฯจัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้หลักสูตรอบรมการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.library.ssru.ac.th
ที่มา : ศูนย์วิทยบริการ
ผู้นำเสนอข่าว: ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ