คณะผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ระนอง
SSRU admin
2016-06-22 10:50:25

คณะผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ระนอง

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา