วิทยาลัยนานาชาติ จัดงาน SSRUIC Ambassador Contest 2016
SSRU admin
2016-09-21 10:15:11

วิทยาลัยนานาชาติ จัดงาน SSRUIC Ambassador Contest 2016
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดย อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ได้เป็นประธานในการเปิดงาน การแข่งขันประกวด SSRUIC Ambassador Contest 2016 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ณ ลานกิจกรรมอาคารวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งในงานจะมีการแสดงโชว์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 พร้อมแข่งขันการประกวดดาวเดือน ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันในงาน SSRUIC Ambassador Contest 2016 เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมนี้เพื่อต้องการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นดาวเดือนประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.ssruic.ssru.ac.th

ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา