น.ศ. สาขาภาพยนตร์ วจก.สวนสุนันทา คว้ารางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559
SSRU admin
2016-09-21 09:59:10

น.ศ. สาขาภาพยนตร์ วจก.สวนสุนันทา คว้ารางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559
เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานการเรียนรู้ทีเค พาร์ค (ชั้น 8) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
สำหรับผลการตัดสิน ปรากฎว่า ผลงาน"My opinion" ของทีม "Behind the ring production"ประกอบด้วย นายสุพัฒน์ ศิวะพรพันธ์, นายไตรภพ วงษ์วิโรจน์,นายอัคเรศ รัศมีวิจารณ์ และนายภาสพล จันทร์ศรีสุริยวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลพิเศษ ขวัญใจกรรมการ พร้อมใบประกาศนีบัตรและทุนการศึกษา โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวดดังกล่าว

การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ใน 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ, ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี, ต่อต้านการใช้ความรุนแรง, ต่อต้านการละเมิดทางเพศ และสื่อสร้างสรรค์สังคม สำหรับปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 เรื่อง มีผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 15 ผลงาน ซึ่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ด้วย สามารถติดตามรับชมผลงาน "My opinion" ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=PdLbzljD0Ck

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา