การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017
SSRU admin
2017-04-21 11:02:42

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 และร่วมนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยสามารถสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.icmsit.ssru.ac.thกำหนดส่งผลงานบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ทาง E-mail : icmsit@ssru.ac.th หรือสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ โทร. 0-2160-1509

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา