วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 2 ไปเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ครัวการบินไทย
SSRU admin
2017-04-21 10:56:50

วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 2 ไปเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ครัวการบินไทยระหว่างวันที่ 9 - 31 มีนาคม  2560  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดย อาจารย์จันทรัตน์ มั่นวิเชียร อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบิน ได้นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 2 เข้าไปฝึกอบรมและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในรายวิชา IAL2210 Catering Management ที่ครัวการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในการฝึกปฏิบัตินี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับด้านการเตรียมอาหารบนสายการบิน  และในระหว่างวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560 สาขาธุรกิจการบิน ได้นำนักศึกษาทัศนศึกษาและเรียนรู้อุตสาหกรรมการบินกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรายวิชา IAL2204 Airport Management ทั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และได้ศึกษาสถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงาน ฝึกงาน และการทำงานได้ในอนาคตอีกด้วย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.ssruic.ssru.ac.th
ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา