สสสร.นำนักศึกษาทุนเพชรสุนันทา เข้าค่ายโครงการ ILPC English Camp2
SSRU admin
2016-12-20 10:06:02

สสสร.นำนักศึกษาทุนเพชรสุนันทา เข้าค่ายโครงการ ILPC English Camp2
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://ilpc.ssru.ac.th
2. www.facebook.com/ilpcssru
ประเภทข่าว : ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ที่มา : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)