น.ศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯคว้ารางวัล การตอบคำถามการบรรยายพิเศษเรื่อง "Long Walk to Freedom"
SSRU admin
2015-10-20 13:24:21

น.ศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯคว้ารางวัล การตอบคำถามการบรรยายพิเศษเรื่อง "Long Walk to Freedom" โดย H.E.Ms.Robina P.Marks เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย


The freshman and junior students of English Major attended the keynote lecture delivered by South Africa Ambassador to Thailand, H.E. Ms. Robina P.Marks on "Long Walk to Freedom" on October 13, 2015.

International Affairs Office, SSRU, in cooperation with South Africa Embassy in Thailand, organized the lecture. The students received the prize from H.E. Ms. Robina P. Marks for giving the right answers.


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา